Velkommen til
VeteranSupport.dk

Foreningens formål er at støtte veteraner og efterladte i samarbejde med andre organisationer og foreninger med midler skaffet ved fondraising og indsamlinger, samt salg af merchandise (non-profit). Midlerne fordeles til veteraner og efterladte eller projekter til støtte for disse ud fra ansøgninger, samt udvælgelse af projekter.
Foreningen skal søge at samvirke med andre støtteforeninger tiil styrkelse af hele grundideen. Støtte til veteranarbejdet
begrænses ikke kun til økonomisk bistand men også til hjælp i en bred forstand.

Kontakt VeteranSupport.dk